Hørenedsættelse er et udbredt problem. Faktisk viser nogle undersøgelser, at op mod 800.000 danskere har én eller anden form for problem med deres hørelse. Alligevel bruger under halvdelen af de hørehæmmede høreapparater. Årsagen er muligvis, at hørehæmmede som regel skal igennem en lang og besværlig proces for at få deres høreapparater. I nyere tid er nogle firmaer dog begyndt at arbejde for at gøre det nemt for de hørehæmmede at få den behandling og dét udstyr, som de har brug for. 

Stort øre

Årsager til høreproblemer 

Hørenedsættelse måles i decibel. Når en læge skal vurdere, om du har hørenedsættelse, vil han eller hun derfor vurdere graden af tilstanden ud fra den svageste lyd, som du er i stand til at høre. Denne lyd betegnes høretærsklen. Hvis du kan høre lyde mellem 0 og 20 decibel, er din hørelse, som den skal være. Hvis du derimod først kan høre lyde over 60 decibel, kan du sandsynligvis ikke høre almindelig tale, og hvis du først registrerer lyde på omkring 100 decibel, kan du heller ikke høre, når nogen råber. 

Årsagerne til nedsat hørelse kan grundlæggende set opdeles i to hovedgrupper. Den første gruppe udgøres af de mekaniske årsager, som blandt andet omfatter ørevoks, væske i mellemøret, sygdom eller forandringer i trommehinden. Den anden gruppe omfatter nervemæssige årsager, altså problemer i det indre øre eller i hørebanerne til din hjerne. 

Lydbølger

Dét kan du gøre 

Har du problemer med hørelsen? Eller kender du én, der ikke hører godt nok? Så kan det være en god idé at opsøge et hørecenter. Hørecentre har til formål at gøre høreapparater mere tilgængelige for hørehæmmede. På hørecentre er en stor del af processen digitaliseret, og derfor er ventetiden som regel langt kortere end den er på de traditionelle høreklinikker. Høreproblemer bør ikke ignoreres – kontakt dit nærmeste hørecenter i dag.